فیلم جراحی فتق اینگوینال با روش لاپاراسکوپی

1398/08/11 04:34:44 صبح

فیلم عمل جراحی فتق اینگوینال با روش لاپراسکوپی ، 3 الی4 برش 1 سانتیمتری ، درد بسیار کمتر و بدون عوارض ، ترخیص بیمار در کمتر از 12ساعت ، بهبود سریع و حفظ زیبایی بدن ، دکتر داود نریمان زاده متخصص جراحی عمومی و جراحی لاپاراسکوپی و زیبایی

phone