فیلم جراحی برداشت کیسه صفرا با روش لاپاراسکوپی

1398/08/11 12:57:16 عصر

فیلم عمل جراحی برداشت کیسه صفرا با روش لاپاراسکوپی توسط دکتر داود نریمان زاده ، 3 برش 1 سانتیمتری ، درد بسیار ناچیز ، بهبود سریع بیمار و... جزو خصوصیات خوب این روش از جراحی می باشد . مدت زمان این عمل جراحی کمتر از 20 دقیقه می باشد. 

 

phone