فیلم عمل جراحی لاپاراسکوپی آپاندکتومی - آپاندیس

1399/04/18 02:44:06 عصر

فیلم عمل جراحی لاپاراسکوپی آپاندیس - آپاندکتومی توسط دکتر داود نریمان زاده . عمل جراحی آپاندکتومی ( آپاندیس ) با روش لاپاراسکوپی با 3 برش بسیار کوچک با بهبودی سریع و عدم نیاز به بستری طولانی توسط دکتر داود نریمان زاده

phone