فیلم عمل جراحی کیسه صفرا با روش لاپاراسکوپی | دکتر داود نریمان زاده

1397/07/02 12:33:34 صبح

فیلم عمل جراحی برداشتن کیسه صفرا با روش لاپاراسکوپی توسط دکتر داود نریمان زاده - جراحی کیسه صفرا با روش لاپاراسکوپی با کمترین درد و عارضه بعد از عمل .

phone