فیلم عمل جراحی لاپاراسکوپی آشالازی توسط دکتر داود نریمان زاد

1397/11/11 03:42:15 صبح

فیلم عمل جراحی لاپاراسکوپی آشالازی توسط دکتر داود نریمان زاده متخصص جراحی عمومی ، جراحی لاپراسکوپی و  زیبایی  - درمان قطعی آشالازی - بدون عارضه و با کمترین برش - بهبود سریع بیمار 

 

phone